Klikk her for å lese vår årsrapport for 2010 (krever Adobe PDF)Kort om oss

Krisesenteret er åpent 24 timer i døgnet hele året. Tilbudet blir dekket av hjemstedskommunen for brukeren. Alle medarbeiderne ved Krisesenteret er fast ansatte med ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Den daglige driften og ansvaret er tillagt daglig leder. Alle har taushetsplikt. Krisesenteret i Telemark er tilsluttet Norsk Krisesenterforbund N.O.K.

Krisesenteret i Telemark

Opplever du problemer i forhold til din partner, barn, foreldre eller andre? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt misbrukt eller voldtatt? Vi tar mishandling på alvor, og er her for å hjelpe deg.
Vi kan tilby:

  • Betjent krisetelefon (dette tilbudet gjelder også menn)
  • Samtaler på senteret
  • Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og barn
  • Oppfølgingssamtaler
  • Nettverksgrupper
  • Opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger

Hjelp til selvhjelp

Krisesenteret i Telemark arbeider etter prinsippet "hjelp til selvhjelp" og mener med dette at vår rolle er å være pådrivere slik at brukeren finner frem til egne ressurser og tar disse i bruk.

top
Tlf: 35 50 38 00   -   Fax: 35 50 38 01   -   E-post: post@krisesenteretitelemark.no   -   Adresse: Skotfossvegen 39, 3720, Skien


Utviklet og driftet av Protekt IT AS